Ganivetes

Oferim una àmplia varietat de ganivetes per diferents aplicacions:

— Ganivetes per planejar

— Ganivetes per perfilar

— Ganivetes per ranurar

— Ganivetes per planejar per a sistemes Tersa, Centrolock, Centrofix, Terminus…

També oferim el servei de fabricació de ganivetes especials segons el perfil que es requereixi.

DISPONIBLES EN:

Metall dur
Diamant
Acer ràpid

SERVICIOS ASOCIADOS A LA VENTA:

Servei d’esmolat i manteniment
Assessorament personalitzat