Serres circulars

Oferim una àmplia varietat de serres circulars per trobar la solució més adequada.

Ajudem als nostres clients a obtenir uns bons resultats de tall quan treballen amb els següents materials:

— Fusta massissa

— Derivats de la fusta

— Alumini

— Plàstics

— Composites

DISPONIBLES EN:

Metall dur
Diamant

SERVEIS ASSOCIATS A LA VENDA:

Servei d’esmolat i manteniment
Assessorament personalitzat